HomeSociale

87 programe studimi në rrethe rrezikojnë të mbyllen

Pas regjistrimeve në raundin e parë, plot 87 degë dhe 5 fakultete në rrethe rrezikojnë të mbyllen pasi nuk kanë plotësuar numrin minimal të studentëve (10 studentë për një program studimi). Të dhënat vijnë nga Qëndresa Qytetare, e cila ka publikuar dje analizën paraprake të procesit të pranimeve dhe gjendjes së universiteteve publike në Shqipëri. Sipas shifrave të grumbulluara nga burime zyrtare, 50 % e kapaciteteve pritëse të universiteteve publike ngelen të paplotësuara. “Gazeta Shqiptare” publikon sot të dhënat ku në universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan rrezikojnë të mbyllen 18 degë nga 41 që ka në total kjo IAL.

Sakaq, në universitetin “F.S. Noli” në Korçë rrezikojnë të mbyllen 21 nga 32 degë që janë në total; në një kohë që në universitetin “Eqerem Çabej” në Gjirokastër janë drejt mbylljes 15 nga 18 programe studimi që ky universitet ofron. Në universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë rrezikojnë të mbyllen gjysmat e degëve, pra 13 nga 26 programe studimi, në një kohë që në universitetin e Shkodrës janë drejt mbylljes 11 nga 23 degë që ka në total “Luigj Gurakuqi.

Më mirë situata paraqitet në universitetin “Aleksandër Moisiu” në Durrës ku janë drejt mbylljes 9 nga 47 degë të kësaj IAL-je. Ajo çka është vënë re këtë vit, është fakti që studentët janë regjistruar në degë të kërkuara në tregun europian. Përkatësisht në të gjithë vendin ka 1163 studentë të rinj në degën Infermieri e Përgjithshme, 390 në degën Infermieri- Mami, si dhe 369 regjistrime të reja në Fizioterapi.

Rritja e mesatares
“Shkaku kryesor i braktisjes së universiteteve nga studentët që preferojnë të ndjekin arsimin e lartë në vend janë politikat e gabuara qeveritare, si VKM për kriterin e mesatares (6.5 për të gjitha degët dhe 7.5 për degët e mësuesisë) që pengon aksesin në arsim si në asnjë vend tjetër të BE. MASR penalizoi maturantët e painformuar që në vitin e parë, për rritjen e mesatares duke cenuar të drejtën e tyre për arsim. Prej 13 vjetësh rregullat e Maturës Shtetërore ndryshojnë sistematiksiht duke sjellë paqëndrueshmëri dhe cenim të meritës dhe preferencës së kandidatëve për universitete”,-thekson Qëndresa Qytetare.

Më tej kjo e fundit bën me dije se raundi i dytë dhe i tretë nuk sjellin ndryshime numerike të mëdha në plotësimin e degëve të studimit me studentë të rinj. “Këto raunde i shërbejnë studentëve të mirë për të kapërcyer në degë studimi me preferencë më të lartë, por përsëri ata do të lënë bosh pozicionet e tyre aktuale ku do të çregjistrohen ose ata që kanë tentuar të studiojnë jashtë dhe e drejta e studimit nuk u është miratuar.

Mungesa e strategjisë
Qëndresa Qytetare thekson faktin se Ministria e Arsimit dhe politikat qeveritare të gabuara kanë prodhuar këtë situatë. “Prej kohës kur është ndërmarrë reforma në arsim nuk është hartuar asnjë strategji kombëtare për zhvillimin e programeve të studimit dhe kërkimit shkencor, ligji është zbatuar keq dhe paratë e universiteteve të menaxhuara nga Bordet e Administrimit te qeverisë kanë shkuar për luks dhe jo për kërkim shkencor. Nga ana tjetër drejtuesit e universiteteve publike prej vitesh nuk aktivizojnë zyrat e tyre të marketingut pavarësisht se shpenzojnë për pagat e stafeve në zyrat e marrëdhënieve me publikun, lejojnë korrupsionin pedagog – student dhe format e tjera të favorizimit dhe nuk kanë bërë asnjë përpjekje në vite për ndërlidhjen e tregut të punës me programet e studimit”,-thekson Qëndresa Qytetare.

Sakaq, kreu i QQ, Rigels Xhemollari thekson se kjo situatë, ku arsimin vendas e rregullon tregu ndërkombëtar i punës dhe aksesi në studime ndalohet me VKM përkon më një axhendë kombëtare kundër arsimit të popullatës, në një kohë kur Shqipëria ka përqindjen më të ulët të popullsisë me arsim të lartë në Europë. Qëndresa Qytetare i bën thirrje Ministres së Arsimit dhe qeverisë të shfuqizojë menjëherë kriterin e mesatares dhe të nisë punën për ndërtimin e një strategjie kombëtare për arsimin e lartë.

“VKM për mesataren 6.5 dhe 7.5 kufizon aksesin e të rinjve për arsim si asnjë vend europian sa i përket sistemit bachelor, duke i hapur dyert e universitetit ndërkohë duhet të kthejë menjëherë vëmendjen tek një VKM e pazbatuar deri më tani për kontrollin antiplagjiaturë dhe kontrollin e titujve akademikë, e cila do të bëj të mundur rritjen e cilësisë në arsim! Pra, shfuqizimi i VKM për mesataren dhe zbatimi i VKM për plagjiaturat garantojnë një përmirësim të qëndrueshëm dhe ndërhyrje të drejtë për situatën pa cenuar të drejtat e qytetarëve dhe duke vendosur meritokracinë në auditore”,-thekson Xhemollari për “Gazeta Shqiptare”.


TË NGJASHME