HomeLifestyle

A funksionon edukimi i fëmijëve në shkollë për mediat sociale?

Arsimi funksionon, sipas një sondazhi të kryer. Sipas rezultateve të sondazhit, prindërit, fëmijët e të cilëve kishin marrë udhëzime në shkollat ??e tyre për përdorimin e sigurt të rrjeteve sociale kishin më shumë besim në gjykimin e fëmijëve të tyre në lidhje me rrjetet sociale. 

Kjo sugjeron që programet digjitale të shkrim-leximit dhe të qytetarisë në shkollë mund të kalojnë në jetën në shtëpi ose të çojnë në biseda më të frytshme mes prindërve dhe fëmijëve.

Është gjithashtu e mundur që fëmijët që kanë fatin të ndjekin shkollat ??që mësojnë shtetësinë dixhitale janë gjithashtu me status më të lartë socio-ekonomik, ku prindërit mund të ndiejnë më shumë vetë-efikasitet rreth menaxhimit të teknologjisë.

Në një studim të vitit 2016 në intervistimin e prindërve me prejardhje nga bizneset me të ardhura të ulëta, periferike, akademike dhe të teknologjisë, dy grupet e fundit u ndjenë të pajisur shumë më mirë për të trajtuar këto lloj bisedash komplekse dhe për të vendosur rregulla.


TË NGJASHME