HomeE Jona

Bazuar nga psikologët, fëmija që ju bën më shumë nervoz është ai që ju ngjan më shumë

Fëmijët imitojnë sjelljet e prindërve.

Është normale që në një familje ka zënka dhe mendime të ndryshme, por siç thonë “çdo kokë është një botë”.

Duke u bazuar në disa studime thuhet se ajo që ju bezdis më shumë, ka të bëjë më shumë me ju.

Prindërit shumë shpesh nuk i pranojnë sjelljet e fëmijëve apo tentojnë t’i përmirësojnë ata sepse shohin veten e tyre dhe ndoshta kjo i bezdis.

Fëmijët imitojnë sjelljet e prindërve. Situatat e ndryshme gjatë jetës ju mësojnë se si të silleni në situata të ndryshme, por prindërit janë ata që ndikojnë më shumë në sjelljen e fëmijëve dhe pikërisht kjo është arsyeja pse fëmijët imitojnë sjelljet e prindërve.

Duhet të mësoheni me atë që ju shqetëson më shumë. Së pari duhet të pranoni veten ashtu siç jeni, kjo ju ndihmon që të harroni sjelljet në të kaluarën.

Burimi: Bright Side