HomeLifestyle

Cilat janë shenjat e inteligjencës sociale

Shenjat e inteligjencës sociale janë tre:

Aftësi për të biseduar

Ata kanë aftësi të jashtëzakonshme për të biseduar dhe mund të flasin absolutisht me të gjithë njerëzit. Kanë takt, përshtaten lehtë, janë me humor dhe mbajnë mend detaje rreth njerëzve, gjë e cila bën që biseda të jetë e këndshme.

Dëgjimi efektiv

Një person që zotëron inteligjencë sociale nuk dëgjon thjesht për t’u përgjigjur, por i kushton vëmendje çfarë po thotë personi tjetër.

I kushtojnë rëndësi përshtypjes që lënë te të tjerët

Njerëzit inteligjentë socialë e konsiderojnë të rëndësishme përshtypjen që lënë te njerëzit e tjerë dhe kjo karakteristikë konsiderohet si një nga elementët më të ndërlikuar të inteligjencës sociale.


TË NGJASHME