HomeSociale

Dhunë dhe bulizëm në shkollat shqiptare, 20% e fëmijëve pre e tyre

Dhuna në mjediset e shkollës (në të gjitha format e saj) është një shkelje e të drejtave të fëmijëve dhe adoleshentëve për arsim, shëndet dhe mirëqenie. Asnjë shtet nuk mund të arrijë një edukim cilësore gjithëpërfshirës dhe të barabartë, nëse nxënësit përjetojnë dhunë apo bulizëm në shkollë, shkruhet në raportin “Pas shifrave: Fund dhunës në shkolla dhe bulizmit” që ka publikuar UNESCO në janar të 2019-s.

Në Shqipëri, prevalenca e nxënësve që kanë raportuar se janë dhunuar ishte 19.9%, rreth 22.6% tek djemtë dhe 17.3% tek vajzat. Shifrat janë më të larta te 11 vjeçarët, ku sipas raportit rreth 23.8% kanë pranuar se kanë përjetuar bulizmin apo dhunën në shkollë në nja nga format e tij, ndërsa te 13 vjeçarët ku raport është 20%.

Te nxënësit e moshës 15 vjeç prevalenca e të dhunuarve është 16.1%.

Në raportin e UNESCO-s, bulizimi është kategorizuar në tre forma kryesore: dhunë fizike, dhunë psikologjike/ përjashtimet sociale dhe dhuna seksuale.

Bulizimi në shkolla është një fenomen botëror. Thuajse një në çdo tre studentë në botë ka përjetuar bulizëm në muajin e fundit. Të dhënat e disponueshme nga të gjitha rajonet tregojnë se 32% e studentëve janë dhunuar në një formë apo në një tjetër nga shokët e klasës në një ose ditët të muajit të fundit.

Disa fëmijë e kanë përjetuar bulizmin në mënyrë të shpeshtë. Megjithatë prevalenca e fëmijëve që kanë përjetuar bulizëm dhe shpeshtësia varion nga një rajon në tjetrin. Përqindja e studentëve që kanë raportuar dhunë në rajon e Afrikës nën-Sahariane është 48.2%, në Afrikën e Veriut 42.7% dhe në Lindjen e Mesme rreth 41.1%.

Europa është ndër rajonet me përqindjen më të ulët të prevalencës së nxënësve që kanë përjetuar dhunë në shkolla me 25%. Në Amerikën e Veriut, prevalenca e nxënësve që kanë përjetuar bullizëm është 31.7%.

Ndërkohë sipas raportit citohet se dhuna seksuale është forma e dytë më e përhapur e bulizmit në shumë rajone. Rreth 11.2% e fëmijëve të cilët kanë përjetuar bulizëm raportojnë se janë bërë objekt talljeje, komentuar seksualisht.

Ndër të tjera raporti i UNESCO bazuar në këto gjetje jep dhe rekomandimet se çfarë duhet bërë për t’i dhënë fund bulizmit në shkolla. Së pari është legjislacioni, në mënyrë që të mbrohen të drejtat e fëmijëve dhe të ndërmerren politika që të ndalojë dhe t’i përgjigjet dhunës në shkolla. Së dyti duhet të trajnojë mësuesit për të parandaluar dhe për t’ju përgjigjur dhunës dhe bulizmit në shkolla. Së treti duhet që të mundësohet mbështetje për fëmijët që ata të flasin hapur dhe të kërkojnë mbrojtje. Gjithashtu një ndër rekomandimet është që t’i jepet prioritet dhe të tregohet kujdes më fëmijët që janë pjesë të grupeve vulnerabël.


TË NGJASHME