HomeSociale

Francezët mendojnë se jeta në fshat është “jeta më ideale”

Sipas një sondazhi të zhvilluar nga Instituti Francez për Hulumtim të Opinionit Publik (IFOP) shumica e qytetarëve mendojnë se jeta në fshat është “jeta me ideale”.

Sondazhi, i cili publikua në 9 tetor thotë se 81 përqind e francezëve janë të mendimit se jeta në fshat është “një jetë ideale”, shkruan Huffington Post.fr

Në bazë të të njëjtit sondazh, 19 përqind e të anketuarve kanë thënë se preferojnë jetën në qytet nga shkaku i ekzistencës dhe vendit të punës, ndërsa vetëm pesë përqind janë përgjigjur se refuzojnë të jetojnë në fshat.

Megjithatë, një pjesë e madhe e francezëve mendojnë se disavantazhet në fushën e shërbimeve publike dhe të biznesit si dhe mundësitë për transport, paraqesin një “pengesë për jetën në fshat”.

Rezultatet e sondazhit tregojnë se 46 përqind e popullsisë franceze mendojnë se jeta rurale sjell me vete probleme të caktuara socio-ekonomike, ndërsa 62 përqind e qytetarëve që jetojnë në fshat besojnë se bëjnë një “jetë cilësore”.


TË NGJASHME