HomeLajmi i Fundit

Meta dekreton 2 ligje të rëndësishme, tatimin mbi të ardhurat dhe …

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, ka dekretuar ditën e sotme dy ligje të rëndësishme të qeverisë.

I pari ka të bëjë me ” Tatimin mbi të ardhurat” dhe mbështet bizneset e vogla, të cilat janë prekur si pasojë e pandemisë së COVID-19.

Ndërsa ligji i dytë, ai “Për miratimin e huamarrjes prej 139 milionë SDR-sh që Fondi Monetar Ndërkombëtar i akordon Shqipërisë nëpërmjet instrumentit të financimit të shpejtë (RFI)” për përballim të pasojave që ka krijuar në ekonomi pandemia e COVID- 19.

Dekretet e Presidentit:

– Ligjin nr. 68/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 18, datë 23.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar”.

Ky akt ka mundësuar shtyrjen e afateve të parapagimit të kësteve të tatimit mbi fitimin të vitit 2020, duke mbështetur bizneset në drejtim të administrimit të likuiditeteve. Këto masa vlerësohen si të nevojshme për rehabilitimin e subjekteve të prekura si pasojë e pandemisë së COVID-19, veçanërisht të bizneseve të vogla, me qarkullim nën 14 milionë lekë.

– Ligjin nr. 70/2020 “Për miratimin e huamarrjes prej 139 300 000 SDR-sh që Fondi Monetar Ndërkombëtar i akordon Shqipërisë nëpërmjet instrumentit të financimit të shpejtë (RFI)”.

Ky akt vjen si një masë mbështetëse nga Fondi Monetar Nnderkombëtar, përmes një instrumenti të financimit të shpejtë, po në përballim të pasojave që ka krijuar në ekonomi pandemia e COVID- 19.

K.S/GotaNews