HomeSociale

Parandalimi i koronavirus-it, Inspektoriati i Punës kontrolle në 142 biznese

Pavarësisht masave të forta që qeveria ka marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirus-it, sërish gjatë inspektimit të Inspektoriatit të Punës, është vënë re se mbi 9600 persona vijojnë të jenë në punë.

Ditën e sotme janë kontrolluar 142 subjekte, shumica fasoneri dhe call center-a. Sipas njoftimit të bërë pas inspektimit, shumica e këtyre bizneseve, kishin ndërmarrë masat e duhura për punëtorët duke ulur rrezikshmërinë për infektimin me koronavirus. Vetëm 24 subjekte nuk kishin marra masat e duhura për të siguruar punëtorët.

Njoftim i plotë:

Siguria në punë, Inspektoriati i Punës kontrollon 142 subjekte

Në zbatim të masave parandaluese për përhapjen e infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore po zhvillon kontrolle në terren në subjekte me numër të lartë punonjësish, e kryesisht në aktivitete ekonomike fasonë dhe call center .

Trupat inspektuese në terren po verifikojnë respektimin nga punëdhënësit të masave të posacme, sipas përcaktimeve të Organizatës Botërore të Shëndetsisë dhe Minsitrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale, për këtë situatë.

Janë kontrolluar, verifikuar dhe monitoruar, gjithsej 142 subjekte në terren nga të cilët;

–        91 subjekte fason

–        26 subjekte që ushtrojnë aktivitet call center.

–        25 subjekte të tjera kryesisht, telekomunikacion, furra buke, tregti, minerare, përpunim nafte etj.

Numri i të punësuarve të kontrolluar në këto aktivitete arrin në 9653, të cilët ishin prezent në punë.

Subjekte të rëndësishme të aktivitetit minerar dhe përpunues nafte kanë reduktuar numrin e punonjësve ndjeshëm gjatë këtyre ditëve.

83 subjekte të verifikuara kanë pezulluar vetë përkohësisht aktivitetin e tyre në kuadër të situatës.

Nga kontrolli i 59 subjekteve, të cilët vazhdonin punën, ka rezultuar se :

–        35 subjekte kishin marrë masat për punonjësit duke siguruar;

–        dizinfektimin e ambientit nga institucione apo subjekte të liçensuara,

–        vënien në dispozicion të mjete mbrojtëse për punonjësit (si doreza, maska ),

–        respektonin distancën e sigurisë mes punonjësve etj.

Ndërsa 24 subjekte, ku ishin të punësuar 2832 vetë, nuk respektonin të gjitha masat e detyruara për zbatim dhe për këtë inspektorët e punës kanë operuar me pezullimin e punës deri në marrjen e këtyre masave.

Gjithashtu, ISHPSHSH ka pritur dhe trajtuar çdo ankesë/denoncim /kerkesë për informacion nëpërmjet faqes zyrtare (web http://inspektoriatipunes.gov.al/sq/), të cilat janë adresuar jo vetëm individualisht nga punëmarrës, por edhe nga përfaqësi punëmarrësish, sindikata apo organizata të ndryshme.

Inkurajojmë çdo punëmarrës të njoftojë organet përgjegjëse nëse në vendin e tyre të punës nuk janë kushtet higjenike sipas standardeve të kërkuara.

Shëndeti i pari!

FRIKE ASPAK, KUJDES PO!


TË NGJASHME