HomeSociale

Presidenti dekreton ligjin e ri për sektorin e …

Presidenti i Republikës Ilir Meta ka dekretuar sot ligjin e ri për sektorin e energjisë elektrike.

Dekreti i nënshkruar nga presidenti Ilir Meta:

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENT

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 61/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11506

Tiranë, më 08.06.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

K.S/GotaNews


TË NGJASHME