HomePolitikë

Presidenti Meta dekreton 4 ligje të Qeverisë, ja cilët janë

Presidenti i vendit, Ilir Meta ka dekretuar sot 4 ligje të Qeverisë.

Janë miruatuar ndryshimet në ligjin për mbrojtjen e biodiversitetit, ndryshimet dhe shtesat në ligjin “Për standardizimin”.

Gjithashtu sot u ratifikua marrëveshja për një hua shtesë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Kuvajtit për zhvillimin ekonomik arab për financimin e projektit të rehabilitimit të rrugës së Lumit të Vlorës.

Presidenti ka miratuar edhe ratifikimin e protokollit shtesë 6 mbi tregtinë e shërbimeve të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në marrëveshjen e tregtisë së lirë të Europës Qendrore

1-DEKRET
PËR SHPALLJE LIGJI
Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,
Dekretoj
Shpalljen e ligjit nr. 40/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9870, datë 4.2.2008, “Për standardizimin”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 11470
Tiranë, më 30.04.2020
PRESIDENTI I REPUBLIKËS
ILIR META

2- DEKRET
PËR SHPALLJE LIGJI
Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,
Dekretoj
Shpalljen e ligjit nr. 41/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 11471
Tiranë, më 30.04.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
ILIR META

3-DEKRET
PËR SHPALLJE LIGJI
Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,
Dekretoj
Shpalljen e ligjit nr. 47/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes për një hua shtesë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Kuvajtit për zhvillimin ekonomik arab për financimin e projektit të rehabilitimit të rrugës së Lumit të Vlorës”.
Nr. Dekretit 11474
Tiranë, më 30.04.2020
PRESIDENTI I REPUBLIKËS
ILIR META

4-DEKRET
PËR SHPALLJE LIGJI
Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,
Dekretoj
Shpalljen e ligjit nr. 46/2020 “Për ratifikimin e protokollit shtesë 6 mbi tregtinë e shërbimeve të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në marrëveshjen e tregtisë së lirë të Europës Qendrore”.
Nr. Dekretit 11473
Tiranë, më 30.04.2020
PRESIDENTI I REPUBLIKËS
ILIR META

K.S/GotaNews


TË NGJASHME