HomeSociale

Punësimi i mjekëve, hapet gara për vendet e lira të punës në poliklinika

Nis gara për punësimin e mjekëve të përgjithshëm, atyre të familjes, si dhe mjekëve specialistë në të gjitha poliklinikat dhe qendrat e tjera shëndetësore në të 12 qarqet e vendit. Pas vlerësimit të qindra kërkesave të paraqitura nga këto institucione, dikasteri i shëndetësisë ka zbardhur procedurat e konkurimit për vendet vakante në të gjitha qendrat shëndetësore të vendit, të cilat i gjeni të detajuaratabelat bashkangjitur shkrimit.

Sipas autoriteteve të këtij dikasteri, aplikimi është i hapur për të gjithë mjekët që janë në kërkim të një vendi pune dhe që kanë lejen e ushtrimit të profesionit. Secili kandidat mund të aplikojë për më shumë se një pozicion në qendrat përkatëse mjekësore.

Gara për plotësimin e këtyre vendeve do të zhvillohet me anë të dosjes. Ndërkohë që dosja e kërkuar e dokumenteve duhet të dorëzohet në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale sipas afateve të shpallura. “Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31 janar.

Nuk aplikohet procedura e transferimit”, bëjnë me dije burimet zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë. Sa i takon konkurimit, bëhet me dije se në dosjen e dokumenteve duhet që të përfshini: “Jetëshkrimin (CV), diplomat universitare dhe listat përkatëse të notave, diplomat e specializimit për rastet kur i disponojnë. Pjesë e dosjes duhet të jetë edhe leja e ushtrimit të profesionit të lëshuar nga Urdhëri i Mjekut, dëshmi të gjuhës së huaj, dëshmi dhe certifikata të kualifikimeve e trajnimeve që mund të keni fituar në fushën e shëndetësisë, si dhe fotokopje të librezës së punës.

Për kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit, diploma e tyre duhet të jetë e njohur nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë. Në përfundim të aplikimeve dosjet e secilit kandidat do të vlerësohen nga një komision ekspertësh të shëndetit.

“Në rast se për një pozicion pune paraqitet një kandidat i vetem, kandidati thërritet në intervistë për të diskutuar mbi dokumentacionin e paraqitur dhe më pas ministria autorizon direkt drejtorin e qëndrës shëndetësore për lidhjen e kontratës së punës me kandidatin.Në rast se për një pozicion pune paraqiten më shumë se një kandidat, atëhere do të organizohet një procedurë konkurimi me dosje”, bëjnë me dije ekspertët e Ministrisë së Shëndetësisë.

Dosja për aplikim duhet të përfshijë:

  • Jetëshkrimin e kandidatit (CV)
  • Diploma Universitare dhe lista e notave
  • Diploma e specializimit (nëse kanë)
  • Leja e ushtrimit të profesionit nga Urdhri i Mjekut
  • Dëshmi të gjuhës së huaj (nëse kanë)
  • Dëshmi/certifikata të kualifikimeve/ trajnimeve në fushën e shëndetësisë
  • Fotokopje e Librezës së Punës

Vendet vakante për mjekë specialistë dhe familje në rrethin Lezhë

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Specialiteti
Lezhë Qytet 1 Mjek Familje
Lezhë Zejmen 1 Mjek Familje
Lezhë Shenkoll 2 Mjek Familje
Lezhë Kolsh 1 Mjek Familje
Lezhë Balldre 1 Mjek Familje
Lezhë Dajç 1 Mjek Familje

 

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Mirditë Q.SH. FANE 1  Mjek familje
Mirditë Q.SH. KAÇINARE 1  Mjek familje
Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Kurbin Mamurras 1 Mjek familje
Kurbin Laç 1 Mjek familje

 

Vendet vakante për Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Berat

            Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Specialiteti
Berat Nr.3 (2) Mjek i përgjithshëm/familje
Berat Rroshnik Mjek i përgjithshëm/familje
Berat Vertop Mjek i përgjithshëm/familje
Berat Velabisht (2) Mjek i përgjithshëm/familje
Berat Sinje Mjek i përgjithshëm/familje
Berat Otllak Mjek i përgjithshëm/familje
Berat Lumas Mjek i përgjithshëm/familje
Berat Posnje Mjek i përgjithshëm/familje
Berat Kutalli (2) Mjek i përgjithshëm/familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Rrethin Kuçovë

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Kuçovë Kuçovë 2
Kuçovë Perondi 2
Kuçovë Kozare 1

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Rrethin Skrapar

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Skrapar Polican 2
Skrapar Qender-Potom-Leshnje 1
Skrapar Bogove-Vendreshe 1
Skrapar Corrovodë 1

 

 Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Qarkun Dibër

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Specialiteti
Mat Xibër 1 Mjek Familje
Mat Klos 1 Mjek Familje
Mat Suc 1 Mjek Familje
Mat Lis 1 Mjek Familje
Mat Derjan 1 Mjek Familje
Mat Macukull 1 Mjek Familje
Mat Komsi 1 Mjek Familje
Mat Burrel 1 Mjek Familje

 

 

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Dibër Fushe-Cidhen 1 Mjek Familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Rrethin Bulqizë

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Bulqizë Qytet 1 Mjek familje
Bulqizë Fushë-Bulqizë 1 Mjek familje
Bulqizë Shupenze 1  Mjek familje
Bulqizë Gjoricë 1  Mjek familje
Bulqizë Ostren 1  Mjek familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Qarkun Durrës

Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Specialiteti
Nr.4 Mjek i përgjithshëm/familje
Nr.6 Mjek i përgjithshëm/familje
Nr.8 1 Mjek Konsultori Fëmije
Shijak Mjek Obsteter-Gjinekolog
Shijak Mjek Endokrinolog
Shijak Mjek Imazherist
Shijak Mjek Kardiolog, Mjek Neurolog
Rrushbull Mjek i përgjithshëm/familje
Katund i Ri  Mjek i përgjithshëm/familje
Gjepalaj Mjek i përgjithshëm/familje
Ishëm Mjek i përgjithshëm/familje
Manez 1 Mjek i përgjithshëm/familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Qarkun Vlorë

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Specialiteti
Vlorë QSH Nr.1
1 Mjek familje
Vlorë QSH Nr.2 1 Mjek familje
Vlorë QSHNR.3 1 Mjek familje
Vlorë QSHNR.4 1 Mjek familje
Vlorë QSHNR.5 1 Mjek familje
Vlorë NARTE 1 Mjek familje
Vlorë NOVOSELE 1 Mjek familje
Vlorë HIMARE 1 Mjek familje
Vlorë Kote 1 Mjek familje
Vlorë ARMEN 1 Mjek familje
Vlorë VLLAHINE 1 Mjek familje
Vlorë Brataj 1 Mjek familje
Vlorë Selenicë 1 Mjek familje
Vlorë Orikum 1 Mjek familje

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Rrethin Sarandë

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Sarandë Sarandë 1 Mjek familje
Sarandë Sarandë 1 Obsteter-Gjinekolog
Sarandë Ksamil 1 Mjek familje
Konispol Xarre 1 Mjek familje
Konispol Markat 1 Mjek familje
Finiq Livadhja 1 Mjek familje
Himare Lukove 1 Mjek familje
Finiq Dhiver 1 Mjek familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Qarkun Tiranë

Rrethi Qëndra Shëndetësore Mjek Familje /Specialistë
Tiranë NR.4  1 pediatër
Tiranë Zall-Bastar 1 Mjek përgjithshëm/ familje
Tiranë Pezë 1 Mjek përgjithshëm/ familje
Tiranë Specialitetet Nr.1  1 Reumatolog
Tiranë Specialitetet Nr.2  1 Okulist, 1 Kardiologe për eko zemre
Tiranë Paskuqan 1 Mjek Pediater (Konsultori Fëmijës)

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Bashkinë Kavajë

Rrethi Qëndra Shëndetësore Mjek Specialistë
Kavajë Kavajë 1 Mjek përgjithshëm/ familje
Kavajë Rrogozhine 1 Mjek Imazherist

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Qarkun Shkodër

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Specialiteti
Shkodër Q.SH Nr. 1
1 Mjek familje
 4 Pediatër
1 Obsteter-Gjinek
Shkodër Q.SH Nr. 2
1 Mjek familje
3 Pediatër
1 Obsteter-Gjinek
Shkodër Q.SH Nr. 3
2 Mjek familje
3 Pediatër
Shkodër Q.SH Nr.4
1 Mjek familje
3 Pediatër
1 Obsteter-Gjinek
Shkodër Q.SH Gur i Zi 2  MPF
Shkodër Q.SH Dajc 1 MPF
Shkodër Q.SH Postribe 1 MPF
Shkodër Q.SH Rrethina 2 MPF
Shkodër Q.SH Shalë 1 MPF
Shkodër Q.SH Velipojë 2 MPF
Vau Dejës Q.SH  Vau Dejës 1  MPF
Vau Dejës Q.SH Bushat 2 MPF
Vau Dejës Q.SH Vig-Mnele 1  MPF
Vau Dejës Q.SH Shllak 1 MPF
Vau Dejës Q.SH Temal 1 MPF

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në rrethin Pukë

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Pukë Q.SH Qafë-Mali 1 Drejtor/MPF
Pukë Q.SH Blerim 1 Drejtor/MPF
Pukë Q.SH Fierzë 1 Drejtor/MPF

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në rrethin Malësi e Madhe

Qarku Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Shkodër Malësi e Madhe Q.Sh Grue Mirë  1 (nje) Mjek familje
Shkodër Malësi e Madhe Q.Sh Kelmend 1 Mjek familje
Shkodër Malësi e Madhe Q.Sh Koplik 1 Mjek familje
Shkodër Malësi e Madhe Q.Sh Qendër 1 Mjek familje
Shkodër Malësi e Madhe Q.Sh Shkrel             1  Mjek familje
Shkodër Malësi e Madhe Q.Sh Kastrat              1 Mjek familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Qarkun Kukës

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Specialiteti
Kukes QSH Shishtavec 1 Mjek Familje
Kukës QSH Gryke-çaje 1 Mjek Familje
Kukës Qsh Terthore 1 Mjek Familje
Kukës QSH  Bicaj 1 Mjek Familje
Kukës QSH Kalis 1 Mjek Familje
Kukës QSH Arrën 1 Mjek Familje

 

Qarku Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Kukës Tropojë Tropojë 1 Mjek Familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në rrethin Has

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Has Krume 1 Mjek familje
Has Golaj 1  Mjek familje
Has Fajza 1 Mjek familje
Has Gjinaj 1 Mjek familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Qarkun Korçë

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Specialiteti
Korçë Q.SH Rajoni 1 1 MPF
1 Mjek Pediatre
1  Mjek  obs- gjin
Korçë Q.SH Rajoni 2 1  obs-gjin
1  Pediater
1 Mjeke Konsultori për Fëmijë
1 MPF
Korçë Q.SH Rajoni 3 1 Mjek obs- gjin1 MPF
1 Mjek Konsultor I Femijeve
Korçë Q.SH Rajoni 4 1 MPF
Maliq Q.SH Gore 1  MPF
Korçë Q.SH Drenove 1 MPF
Korçë Q.SH Voskop 1 MPF
Korçë Q.SH Lekas 1 MPF
Maliq Q.SH Pirg 1 MPF
Korçë Q.SH Bulgarec 1  MPF
Maliq Q.SH Pojan 1 MPF
Maliq Q.SH Vreshtas 1 (nje)MPF
Maliq Q.SH Libonik 1 (nje) MPF

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në rrethin Devoll

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Devoll Bilisht 1 (nje)) MPF
Devoll Miras 1 (nje)MPF
Devoll Hocisht 1 (nje) MPF
Devoll Qender Bilisht(Bitincke) 1 (nje) MPF
Devoll Proger 1 (nje) MPF

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në rrethin Pogradec

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Pogradec Q.Sh Pogradec  1 (nje) Mjek familje
Pogradec Q.Sh Proptisht 1 (nje) Mjek familje
Pogradec Q.Sh Bucimas 1 (nje) Mjek familje
Pogradec Q.Sh Velcan 1 (nje) Mjek familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në rrethin Ersekë

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Ersekë Q.Sh Erseke  1 (nje) Mjek familje
Ersekë Q.Sh Leskovik 1 (nje) Mjek Pediater

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Qarkun Gjirokastër

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Specialiteti
Gjirokastër Gjirokastër 1 Mjek Familje
Dropull QSh Dropull 1 Mjek Familje
Libohove Q.Sh Libohovë 1 Mjek Familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në rrethin Tepelenë

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Tepelenë Tepelenë 1 Mjek Familje
Tepelenë Tepelenë 1 Mjek Familje
Memaliaj Krahës 1 Mjek Familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në rrethin Përmet

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Përmet Q.SH.Përmet  1 Mjek familje
Këlcyre Q.SH.Këlcyrë 1 Mjek familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Qarkun Fier 

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Specialiteti
Fier Q SH   LEVAN 1 Mjek Familje
Fier Q SH  CAKRAN 1 Mjek Familje
Fier Q SH  FRAKULL 1 Mjek Familje
Fier Q SH  PORTEZ 1 Mjek Familje
Fier Q SH NR 3 1 Mjek Familje
Fier Q SH QENDER 1 Mjek Familje
Fier Q SH  PATOS 1 Mjek Radilog1 Mjek Pediater
Fier Q SH  KURJAN 1 Mjek Familje
Fier Q.SH Zharrez 1 Mjek Familje
Fier Q SH  STRUME 1 Mjek Familje

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në rrethin Lushnje

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Lushnje Nr.1 Lushnje 1 Mjek Familje
Lushnje Allkaj 1 Mjek Familje
Lushnje Bubullime 1 Mjek Familje
Lushnje Nr.2 Lushnje 1 Mjek Familje
Lushnje Krutje 1 Mjek Familje
Lushnje Terbuf 1 Mjek Familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në rrethin Mallakastër

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Mallakastër Ballsh  1 Mjek familje
Mallakastër Fratar 1 Mjek familje
Mallakastër Aranitas 1 Mjek familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në rrethin Elbasan

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Specialiteti
Elbasan QSH Nr.2 2 Mjek Familje
Elbasan Q.Sh.nr.3 2 Mjek Familje
Elbasan Q.Sh.nr.4 1Mjek Familje
Elbasan Q.Sh.Zavaline 1Mjek Familje
Elbasan Q.Sh.Cërrik 1Mjek Familje
Elbasan Q.Sh.Cërrik 1Mjek Familje
Elbasan Q.Sh.Labinot Fushë 1Mjek Familje
Elbasan Q.Sh.Tregan 1Mjek Familje
Elbasan Q.Sh.Paper 1Mjek Familje
Gramsh QSH Lenie 1Mjek Familje
Gramsh QSH Porocan 1Mjek Familje
Gramsh QSH Gramsh 1Mjek Familje
Peqin Q.SH Peqin 1Mjek Familje

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në rrethin Gramsh

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Gramsh QSH Lenie 1 Mjek Familje
Gramsh QSH Porocan 1 Mjek Familje
Gramsh QSH Gramsh 1 Mjek Familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në rrethin Peqin

Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Peqin Q.SH Peqin 1Mjek Familje

TË NGJASHME