HomeSociale

Rast unik, se si një sindikatë dekoron një kryeministër

Sot në Shqipëri ekzistojnë shumë sindikata dhe organizata që kanë në fokus mbrojtjen e punëtorëve.

Por, ato ndahen në dy pole kryesore: Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë (BSPSH) dhe Konfederata e Sindikatave Shqiptare, (KSSH).

E para e themeluar në dhjetor të vitit 1990 me frymëzimin e lëvizjes demokratike që sapo kishte filluar. Ajo organizoi punëtorët për herë të parë jashtë strukturave të partisë komuniste.

Ndërsa e dyta, konfederata është riorganizim dhe vazhdimësi e Bashkimeve Profesionale Shqiptare që ekzistonin edhe në komunizëm.

Nga vetë origjina e tyre, kuptohet përveç të tjerave, se këto sindikata janë ndarë në dy kampe politike.

“Sindikata ngelet e ndarë në dy grupe. Njëra pro të majtës dhe tjetra pro të djathtës. Dhe jovetëm pro. Por gati gati shtojca të tyre. Njerëz të komanduar nga partitë në sindikata”, thotë analisti Afrim Krasniqi.

“Sindikatat janë thjesht zgjatime komerciale të partive tek bizneset”, shprehet analisti Ben Andoni.

“Realiteti është realitet, të dyja sindikatat që janë, qoftë federate, qoftë bashkimi i sindikatave të pavarura, të dyja janë kthyer në leva partie, asgjë më tepër”, deklaron Fatmir Merkoçi.

Ne klikuam në internet faqet zyrtare të këtyre dy grupimeve kryesore sindikaliste. Ajo që pasqyrohet aty është e trishtueshme. Kryetari i Konfederatës, zoti Kol Nikolla reklamon në faqen e tij fotografi në krah të kryeministrit Edi Rama. Faqja e tij është më aktive dhe ka postime të viteve të fundit. Kryesisht takime dhe manifestime modeste në rrugë.

Ndërkohë, në faqen e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura shohim zotin Gëzim Kalaja duke dekoruar kryeministrin Sali Berisha si simbol i sindikalizmit shqiptar.

“Është unikale në botë që një sindikatë të dekorojë një kryeministër. Është unikale në botë. Nuk mund të ndodhë”, tha Fatmir Merkoçi./topstory


TË NGJASHME