HomeSociale

Rektori Koni: Më 30 korrik nuk mund të zhvillohen zgjedhjet në UT

Rektori i Universitetit të Tiranës, Mynyr Koni deklaron se në 30 korrik nuk mund të ketë zgjedhje në Universitetin e Tiranës për autoritetet drejtuese si dhe për senat akademik.

SIpas tij kjo vjen në kushtet e pamundësisë të Senatit Akademik për të miratuar KIZ dhe të kaosit dhe konfuzionit të shkaktuar nga disa ish-personel akademik i UT.

“Edhe një herë deklaroj se në datën 30 korrik 2020, në Universitetin e Tiranës, nuk mund të zhvillohen zgjedhjet për autoritetet drejtuese dhe për anëtarë të Senatit Akademik të UT, në kushtet e pamundësisë të Senatit Akademik për të miratuar KIZ, dhe të kaosit dhe konfuzionit të shkaktuar nga disa ish-personel akademik i UT, në bashkëpunim të ngushtë me dekanet e fakulteteve të UT, kryesisht me Dh.Kule dhe A.Hoxha”-tha Koni.

Koni në një përgjigje për Shahinin, thotë se ajo po përpiqet të marrë peng Universitetit e Tiranës dhe është një rast i paprecedentë në gjithë Shqipërinë.

Deri më tani kandidaturën për rektor të UT e kanë hedhur Artan Hoxha i Juridikut dhe Mimoza Hafizi, kurse Koni jo.

STATUSI NGA MYNYR KONI

Deklaratë e Rektorit të Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Mynyr KONI

Ditën e sotme, në disa media dhe portale online, është publikuar dhe është bërë edhe “lajm” shkresa e Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj.Besa Shahini, drejtuar personit tim, pa arritur akoma në protokollin e Universitetit të Tiranës, që në fakt, nuk është gjë tjetër, veçse vazhdimësia e gjithë asaj çfarë kjo ministre, ka bërë dhe ka treguar në këto vite, në lidhje me çështje dhe problematika të ndryshme që i janë bërë prezent nga Rektori i Universitetit të Tiranës, dhe për të cilat, në zbatim të ligjit të arsimit të lartë 80/2015, ka patur detyrimin ligjor për të shprehur qëndrimin e saj institucional ligjor, dhe sigurisht, edhe për zgjidhjen e tyre.

Edhe në këtë rast, nuk kishte si të ndodhte ndryshe, me shkresën e saj të fundit, ka dezinformuar, institucionet më të larta të shtetit shqiptar, siç është Presidenti i RSH dhe Kryeministri i RSH.

Arsyet se përse Ministri përgjegjës për arsimin, po mban këtë qëndrim edhe në këtë rast, tashmë janë fare të qarta, është përfundimi i gjithë asaj çfarë është përpjekur për të bërë në gjithë këto vite, në bashkëpunim të ngushtë edhe me dekanët e fakulteteve të UT, është “marrja peng” e Universitetit të Tiranës.
Ky është rast i paprecedentë në historinë e arsimit në RSH, sepse Ministrit përgjegjës të arsimit nuk i intereson aspak as ligji, as rregulli dhe as zbatimi i tyre, kur në fakt, e ka detyrim ligjor, të verifikojë ligjshmërinë e zgjedhjeve në IAL-të.

Nëpërmjet kësaj deklarate, bëj me dije të gjithë personelin akademik dhe studentët e UT, si dhe mbarë opinionin publik se shkresa e fundit e Ministrit përgjegjës për arsimin, nuk ka asnjë lidhje me atë çfarë i kam bërë prezent dhe i kam informuar dhe kërkuar në vazhdimësi, mbi atë çfarë po ndodh realisht në UT në lidhje me procesin zgjedhor.

Por Ministri përgjegjës për arsimin, nuk guxon të merret me këtë çështje dhe ta trajtojë atë siç duhet dhe siç është ligji dhe rregulli, sepse, sigurisht, nuk mund ta bëj këtë gjë, sepse e vërteta është ajo që i kam bërë me dije, me fakte dhe prova të pakundërshtueshme.

Znj.Shahini shprehet se “e paskam zhgënjyer”, megjithëse të them të vërtetën, kjo fjali, e thënë nga ajo, nuk ka asnjë vlerë për mua.

Në fakt, znj.Shahini, si Ministër i Arsimit, është zhgënjimi më i madh i nxënësve, i maturantëve, i studentëve dhe i të gjithë të rinjve të Republikës së Shqipërisë dhe i ëndërrave të tyre; është ministi i arsimit që nuk ka asnjë lidhje me arsimin; është personi që vetëm zyrtarin e shtetit nuk diti të bëjë dhe që nuk zbatoji asnjë ditë të punës së tij, as ligjin dhe as rregullin.

Në fund të shkresës znj.Shahini shprehet se: ‘…. paskërka vlerësuar se veprimet përgatitore për zhvillimin e procesit zgjedhor në Universitetin e Tiranës, kanë qenë plotësisht brenda parashikimeve ligjore…….”

Unë e sfidoj zonjën Ministre, duke i bërë publikisht këto pyetje dhe pres përgjigje prej saj po publikisht:

Zonja Ministre, si e bëtë këtë vlerësim? Mbi bazën e kujt informacioni apo dokumentacioni jeni bazuar pë të arritur në këtë përfundim? Kush jua ka dhënë këtë informacion?………

Këtyre pyetjeve dhe shumë të tjerave si këto, ajo ka detyrim ligjor dhe moral t’i përgjigjet për të sqaruar të gjithë personelin akademik, studentët e Universitetit të Tiranës, por edhe mbarë opinionin publik.

Edhe një herë deklaroj se në datën 30 korrik 2020, në Universitetin e Tiranës, nuk mund të zhvillohen zgjedhjet për autoritetet drejtuese dhe për anëtarë të Senatit Akademik të UT, në kushtet e pamundësisë të Senatit Akademik për të miratuar KIZ, dhe të kaosit dhe konfuzionit të shkaktuar nga disa ish-personel akademik i UT, në bashkëpunim të ngushtë me dekanet e fakulteteve të UT, kryesisht me Dh.Kule dhe A.Hoxha.

Në zbatim të detyrimeve ligjore, i kam kërkuar edhe një herë Ministrit përgjegjës për arsimit me shkreën nr. 2143/1 prot., datë 22.07.2020 (https://unitir.edu.al/…/20…/07/Shkrese-MASR-22.07.2020-1.pdf), të vlerësojë informacionin dhe dokumentacion që i kam përcjellë në lidhje me procesin zgjedhor në Universitetin e Tiranës.

Në rast të kundërt, paligjshmëria do të shoqërojë të gjithë këtë proces zgjedhor dhe mandatin e autoriteteve të reja drejtuese dhe Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës.

REKTORI
PROF.DR.MYNYR KONI

K.S/GotaNews


TË NGJASHME