HomeLajme

Rënie të të ardhurave për frymë në Durrës dhe Fier, Kukësi shënon rritje

Sipas të dhënave të INSTAT, Durrësi dhe Fieri janë dy qarqet që shënuan një rënie të ndjeshme të të ardhurave gjatë vitit pandemik 2020. Për shkak të një krize të dyfishtë, në fillim tërmeti dhe pastaj pandemia, Qarku i Durrësit përjetoi krizë ekonomike më të thellë se qarqet e tjera gjatë vitit 2020. Për pasojë, të ardhurat për frymë në qarkun bregdetar arritën në 4550 euro më 2020, me një rënie 5.3% në raport me vitin 2019.

Qarku i Fierit ishte i dyti me rënien më të madhe të të ardhurave për frymë me -4.6% në vitin 2020, kryesisht prej pandemisë dhe rënies së aktivitetit industrial (nafta) në këtë qark. Më tej, Lezha dhe Dibra ishin qarqet që përjetuan rënie, përkatësisht me 4 dhe 3.8%.

Në të kundërt Elbasani, Kukësi dhe Berati shënuan rritje të të ardhurave për frymë, përkatësisht 1,4% dhe 0.6%. Ekonomia e Qarkut të Kukësit është në rënie sistematike gjatë viteve të fundit, por me 2020 rënia ishte me ulët se në vitin 2019. Duke qenë se qarku po shpopullohet me shpejtësi prej emigracionit të jashtëm dhe të brendshëm të ardhurat për frymë kanë pësuar rritje të lehtë.

Në Rajonin e Veriut ku përfshihen Qarku i Shkodrës, Kukësit, Dibrës, Lezhës dhe Durrësit, PBB për frymë u vlerësua 465 mijë Lekë, duke shënuar rënie në terma nominalë me -3,37 %, krahasuar me vitin 2019. PBB për frymë e këtij Rajoni rezultoi -19,76 % nën mesataren e vendit.

Në rajonin e qendrës ku përfshihen qarqet e Tiranës dhe Elbasanit, PBB për frymë u vlerësua 695 mijë Lekë, duke shënuar një rënie në terma nominale me -2,30 %, krahasuar me vitin 2019.

Në rajonin e Jugut, PBB për frymë u vlerësua 527 mijë Lekë, duke shënuar rënie në terma nominale me -1,72 %, krahasuar me vitin 2019.

Gjatë vitit pandemik Shqipëria kishte të ardhurat vetëm 30% të mesatares së Bashkimit Europian dhe 39% të konsumit individual për frymë, duke treguar se familjet shqiptare kanë mirëqenien më të ulët në Europë.

Që prej 2016-s, Prodhimi i Brendshëm Bruto për frymë ka mbetur në nivelin e 30% të mesatares europiane, duke mos bërë përpara në të ashtuquajturin proces të konvergjencës, që nënkupton që vendi ynë duhet të rritej më shpejt se mesatarja europiane, në mënyrë që të kapë sa më shpejt mesatares e BE-së.


TË NGJASHME