HomeSociale

Shqetësime dhe trafik i rënduar në doganën e Hani Hotit

Ditën e sotme në doganën e Hani Hotit ka qënë një situat e rënduar dhe mjaft stresuese për turistët edhe emigrantët që vijn për pushime apo për të takuar familjarët në Shqipëri.

Ata ankohën për radhët e gjata dhe për jo korrektësin e sporteleve.  Ndërsa turistët dhe emigantet që vin nga Itaila  ankohen për asikuracionet  të cilat nuk lëshojn me kartonin jeshil, por detyrohen të paguajnë asikuracione në vendet që nuk janë në Bashkimin Europian.


TË NGJASHME