HomeSociale

Skema e re e taksave, nisin “ethet” e TVSH-së për biznesin e vogël

Regjistrimi i 13 mijë bizneseve të vogla në skemën e TVSHsë ka rritur kostot për sipërmarrjet, por edhe për Administratën Tatimore.

Fondi Monetar Ndërkombëtar, në raportin e publikuar dje për punën e Administratës Tatimore, vlerëson punën e kryer nga ky institucion për regjistrimin e biznesit të vogël në TVSH, pas uljes së pragut nga 5 milionë në 2 milionë. Pavarësisht kësaj, FMN përsërit edhe një herë kritikat për zgjerimin e bazës së TVSHsë, pasi nuk rrit të ardhurat dhe shton koston e administratës dhe vetë biznesit të vogël.

“Zgjerimi i regjistrit të TVSH-së do të ketë një ndikim të vazhdueshëm negativ në ngarkesën e punës dhe kostot e pajtueshmërisë për bizneset e vogla, pa dhënie të konsiderueshme në të ardhura të konsiderueshme. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve duhet të lavdërohet për kalimin me sukses të 13,000 mikrobizneseve në sistemin e TVSHsë në vitin 2018. Menaxhimi i këtij grupi të tatimpaguesve shton barrën e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve me pak kthim në terma të fitimit të të ardhurave. Gjithashtu, ai vendos kosto shtesë në bizneset më të vogla dhe nuk ka gjasa të kenë ndonjë ndikim material në reduktimin e boshllëkut tatimor”, thuhet në raport.

Për sa u përket rezultateve, Fondi Monetar Ndërkombëtar shprehet se deklarata e TVSh-së është dorëzuar nga 96 për qind e bizneseve pa penalitet. “Nga 13,000 biznese të vogla që hyjnë në regjistrin e TVSH-së për herë të parë në prill 2018, 96 për qind e kanë paraqitur TVSH-në e tyre deklaratat në kohë, pa dënim”, citohet në raport. Fondi Monetar Ndërkombëtar ngre edhe shqetësimin e rimbursimit në kohë të TVSH.

“Çështja e vazhdueshme e rimbursimeve të vonuara të TVSH-së duhet të adresohet. Kjo barra administrative për administratën është e panevojshme, shkaku kryesor i së cilës qëndron në parashikimin e dobët të taksave dhe administrimin e parave të qeverisë. Integriteti dhe besueshmëria e sistemit të TVSH-së mbështetet në kreditë legjitime të TVSH-së, që paguhen duke u kthyer shpejt. Është shqetësuese se kjo çështja ka rigjallëruar pasi u adresua kryesisht disa vite më parë, thekson raporti.

FMN shprehet se totali i borxhit tatimor është 107,3 miliardë lekë deri më 31 tetor 2018, krahasuar me 111,5 miliardë lekë në fund të tetorit 2017, pra, ka shënuar ulje. “Nga totali i borxheve të prapambetura, 15,5 miliardë lekë është subjekt i mosmarrëveshjes. Një pjesë të madhe, përqindja e borxhit (rreth 56 për qind) është vonuar për më shumë se 2 vjet”, shprehet FMN. Në raport thuhet se një pjesë e borxhit tatimor u ul për shkak të zbatimit të amnistisë fiskale. Në raport, Fondi Monetar Ndërkombëtar jep edhe një sërë rekomandimesh për Administratën Tatimore, që nga shlyerja e TVSH-së së rimbursueshme, të zvogëlohet koha e shqyrtimit të kërkesave për apelim nga biznesi, si emërimi i zv.drejorit të tretë të përgjithshëm të Tatimeve, etj.


TË NGJASHME