Sondazh nga GotaNews.TV
A e mbështesni aksionin ushtarak e Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme?

Sondazhi eshte i vlefshem deri me : 2020-01-31 00:00:00

PO
JO

Faleminderit që moret pjese ne këtë sondazh