Sondazh nga GotaNews.TV
A ndjeheni të përfaqësuar sot, në parlamentin shqiptar 100-vjeçar?

Sondazhi eshte i vlefshem deri me : 2020-01-31 00:00:00

PO
JO

Faleminderit që moret pjese ne këtë sondazh