Sondazh nga GotaNews.TV
Besoni se do e mbajë premtimin, qeveria, per rindertimin e plotë të banesave të dëmtuara nga tërmeti?

Sondazhi eshte i vlefshem deri me : 2020-01-31 00:00:00

Po
Jo
Nuk e Di

Faleminderit që moret pjese ne këtë sondazh