HomeEkonomi

Tatimet sot japin një njoftim të rëndësishëm!

Sot është afati i fundit për dorëzimin e pasqyrave financiare nga bizneset pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB). Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton shoqëritë tregtare dhe personat fizikë të dorëzojnë këto të dhëna.

“Shoqëritë tregtare, brenda një periudhe 6 mujore, nga data e mbylljes së vitit financiar, kanë marrë vendimin për rezultatet financiare të vitit paraardhës dhe destinimi i fitimit pas tatimit, duke përcaktuar në vendim destinimin e fitimit pas tatimit.  Në vendim, përcaktohet shuma e rezervave ligjore, pjesa që do të përdoret për investime ose për shtesë kapitali, si dhe pjesa që do të shpërndahet në formë dividendi. Vendimi për destinimit të tatimit pas fitimit dorëzohet elektronikisht në organet tatimore”, njoftojnë Tatimet/tiranapost.al


TË NGJASHME