HomePolitikë

Zbardhen drafti përfundimtar për Kodin Zgjedhor

Pas konsensusit të arritur në Këshillin Politik mes mazhorancës dhe opozitës, janë zbardhur ndryshimet e bëra në Kodin Zgjedhor.

Përcaktohet se zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale, mbahen nga data 15 prill deri në 15 maj ose nga 15 tetori deri në 15 nëntor.

Data e zgjedhjeve për Kuvendin caktohet me dekret nga Presidenti i Republikës, sipas rregullave të parashikuara në nenin 65 të Kushtetutës. Zgjedhjet për Kuvendin zhvillohen në një ditë të diel brenda periudhës zgjedhore të përcaktuar në nenin 8 të këtij ligji.

Në draft thuhet se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucioni përgjegjës për organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve dhe referendumeve, i cili drejton dhe mbikëqyr veprimtarinë e administratës zgjedhore, monitoron veprimtarinë e subjekteve zgjedhore, organeve dhe institucioneve shtetërore, si dhe të medias në raport me zgjedhjet, si dhe zgjidh në rrugë administrative kërkesat apo ankesat që kanë lidhje me procesin zgjedhor.

KQZ do të refuzojë listat e partive politike nëse nuk kanë 30 % femra.

Qeveria 4 muaj përpara zgjedhjeve nuk mund të marrë vendime favorizuese, si ulje taksash, rritje pensionesh, etj. Katër muaj përpara zgjedhjeve qeveria mund të zhvillojë aktivitete vetëm me lejen e KQZ. Nëse KQZ vlerëson se aktivitet janë me natyrë elektorale i bllokon ato dh transmetimi në media është i ndaluar

KQZ aktuale do të shkrihet ditën që Kodi i ri Zgjedhor do të hyjë në fuqi.

Kryekomisioneri do të ketë mandat 7 vjet. Nën komisioneri 4 vjet. Anëtarët e Rregullatorit 5 vjet, ndërsa të Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve 9 vjet. Për zgjedhjen e këtyre 12 anëtarëve të rinj, PD do të sjellë në Kuvend një të dërguar të posaçëm.

Për kryekomisioner, komisioni kuvendor zgjedh 3 emra nga gjithë kandidatët. I dërguari i opozitës skualifikon një. Kuvendi me 84 vota zgjedh një nga dy emrat e ngelur. Për zëvendëskomisionerin, i dërguari i posaçëm zgjedh 3 emra mes kandidatëve, deputetët fshijnë një. Kuvendi voton një nda dy emrat e ngelur.

Për KAS dhe Rregullatorin, i dërguari i opozitës cakton dy emra. 3 të tjerë i caktojnë deputetët. Listat me nga 5 emra votohen në bllok në Kuvend.

Organet drejtuese të KQZ-së janë:

– Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve;

– Komisioni Rregullator; dhe

– Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve.

Komisioneri zgjidhet nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për një mandat 7-vjeçar, të përsëritshëm, sipas procedurës së përcaktuar në këtë ligj.

Kanë të drejtën të kandidojnë ose të propozohen për komisioner, shtetasit shqiptarë që vijnë nga radhët e ish funksionarëve politikë apo të kabineteve, ish nëpunësve të nivelit të lartë drejtues, ose të ish drejtuesve të organizatave jofitimprurëse me veprimtari në fushën e zgjedhjeve dhe të të drejtave të njeriut.


TË NGJASHME